Elan Ski 2020 – SLX 75 years FusionX 3DElan Ski 2020 – SLX 75 years FusionX 3D

Elan Ski 2020 – SLX 75 years FusionX 3D

Elan Ski celebra 75 anni di innovazione, tradizione e sci artigianali con i nuovi Elan Ski 2020 – SLX 75 years FusionX 3D