Ski Test 2017 : Bottero Ski GORBA, reattivo e dinamico.